مناقصه

  • شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان )سان آرا( در نظر دارد عملیات روکش آسفالت قطعه )8 )آزاد راه اصفهان، کاشان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید؛


استعلام

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان می باشد.