روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

يكي ازعوامل مؤثر درافزايش بهره وري وبالندگي سازمان، جلب اعتماد عمومي است كه نقش مهمي را نيز درايجاد گسترش ارتباط وافزايش رضايت مخاطبين بعهده دارد.
اعتمادعمومي زماني اتفاق مي افتد كه مراجعين سازمان رضايت كامل خود را از خدمات دريافتي ابراز نموده و اطمينان كامل را كسب نمايند.

در اين ميان، روابط عمومي با انجام وظايف اصلي خود مي تواند نقش اساسي را در فرآيند اعتمادسازي مخاطبين نسبت به سازمان ايفاء نمايد. 

هدف روابط عمومي، كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد حس اشتراك بين فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر مي‌باشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي، دو سويه، مشاركتي و پيچيده مي‌شود و به طور بالقوه ايجاد حسن اشتراك را ميسر و ممكن مي‌سازد .

روابط عمومي ، كه نقش هماهنگ كننده درون سازماني و هدايت كننده ارتباط سازمان با بيرون را ايفا مي كنند بايستي از دانش ، مهارتهاي ارتباطي ، روانشناسي ، جامعه شناسي ، سياست ، اقتصاد ، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند. 

در اين راستا اهدافي به شرح ذيل مي توانند اثر گذار و در مدت زماني محدود منتج به نتيجه شود

•     زمينه‌سازي براي اعمال حاكميت ارتباط دو سويه بين روابط عمومي و مخاطبین 
•     روابط عمومي بايد بنوعي حلقه اتصال و نقطه ارتباطي بين مديريت و ارباب رجوع ‌باشد 
•    سايت اينترنتي يكي از رسانه‌هاي ارتباطي و رسانه‌ الكترونيكي است  كه بايد دردسترس مخاطب قرار گيرد تا امكان ارتباط آسان‌فراهم گردد 
•     تعامل با سازمانهاي دولتي و خصوصي بمنظور مشاركت ذهني وعملي آنها در برنامه‌هاي و اهداف سازمان 
•     بكارگيري ابزار مدرن براي رسيدن به "روابط عمومي ديجيتالي"، 
•     بازنگري و تحول و ارتقاء ساختاري سازمان درروابط عمومي 
•     تحقيق و پژوهش‌هاي لازم (نيازسنجي،امكان سنجي و نظرسنجي) به منظور برخورد حرفه‌اي و كارشناسانه با مسائل
•     انجام امور فرهنگي، مذهبي و ملي رسانه‌اي

       

ا

گر ارتباط را توزيع و مبادله اطلاعات و اخبار به منظور هدايت رفتار انساني بدانیم قطعا در آن بايد اثر بخشي صورت گيرد.
بر این اساس روابط عمومي ها مغز متفكر،شبكه هشيار،قلب تپنده در تحقق این اثربخشی هستند . نتيجه ارتباط درست ، مهندسي تفاهم است که به دست توانمند روابط عمومی ها شکل می گیرد . هيچكس در دنیای امروز نمي تواند بگوید که نمی خواهد ارتباط برقرار كند .
هدف اصلي از ارتباط تأثير گذاري،تغيير رفتار و رسيدن به اشتراك و سهيم شدن با يكديگر است.
ارتباطات هنری منحصربفرد است که می توان آن را با به کارگیری ادبيات،مديريت،روانشناسي،روانكاوي،جامعه شناسي،قدرت راهبري،روزنامه نگاري،رسانه شناسي و فنون ارتباطات آراست و با ذوق و سليقه ذاتي همچون مردم دوستي و مردم باوري به پديده اي در خدمت مصالح عمومي جامعه تبديل کرد.

برآن هستیم که در این دوره به کارآموزان هنر پل زدن به دلهاي مخاطبان و يافتن و منتقل ساختن همه آن چيزهاي مطلوبي كه در آن سوي پل عده اي در انتظارش هستند آموزش دهیم و فرصت ارتباط سازنده ميان كساني كه تشنه برقراري ارتباط و مبادله پيام هاي تفاهم آمیز با هم هستند فراهم کنیم .
در این مسیر از همه زیر ساخت های موجود در مجموعه روابط عمو می شهرداری های استان به عنوان گسترده ترین بستر ارتباطی با بیشترین مخاطبان برای آشنایی با مفاهیم ارتباطی بهره خواهیم گرفت.

مسئول واحد روابط عمومی سازمان : آقای محسن کبیری

آدرس: ساختمان مرکزی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

تلفن: 32673075-031  داخلی 340  -  فکس:32670810-031

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان می باشد.