روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

يكي از عوامل مؤثر در افزايش بهره وري و بالندگي سازمان، جلب اعتماد عمومي است كه نقش مهمي را نيز در ايجاد گسترش ارتباط و افزايش رضايت مخاطبين بعهده دارد.
اعتماد عمومي زماني اتفاق مي افتد كه مراجعين سازمان رضايت كامل خود را از خدمات دريافتي ابراز نموده و اطمينان كامل را كسب نمايند. در اين ميان، روابط عمومي با انجام وظايف اصلي خود مي تواند نقش اساسي را در فرآيند اعتماد سازي مخاطبين نسبت به سازمان ايفاء نمايد. 
هدف روابط عمومي، كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد حس اشتراك بين فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر مي‌باشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي، دو سويه، مشاركتي و پيچيده مي‌شود و به طور بالقوه ايجاد حسن اشتراك را ميسر و ممكن مي‌سازد  

روابط عمومي، كه نقش هماهنگ كننده درون سازماني و هدايت كننده ارتباط سازمان با بيرون را ايفا ميكنند بايستي از دانش، مهارتهاي ارتباطي، روانشناسي، جامعه شناسي، سياست، اقتصاد، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند.

در اين راستا اهدافي به شرح ذيل مي توانند اثر گذار و در مدت زماني محدود منتج به نتيجه شود: 

•    زمينه‌سازي براي اعمال حاكميت ارتباط دو سويه بين روابط عمومي و مخاطبین 
•    روابط عمومي بايد بنوعي حلقه اتصال و نقطه ارتباطي بين مديريت و ارباب رجوع ‌باشد 
•    سايت اينترنتي يكي از رسانه‌هاي ارتباطي و رسانه‌الكترونيكي است كه بايد در دسترس مخاطب قرار گيرد تا امكان ارتباط آسان‌فراهم گردد 
•    تعامل با سازمانهاي دولتي و خصوصي بمنظور مشاركت ذهني و عملي آنها در برنامه‌هاي و اهداف سازمان 
•    بكارگيري ابزار مدرن براي رسيدن به"روابط عمومي ديجيتالي"، 
•    بازنگري و تحول و ارتقاء ساختاري سازمان در روابط عمومي 
•    تحقيق و پژوهش‌هاي لازم (نياز سنجي، امكان سنجي و نظر سنجي) به منظور برخورد حرفه‌اي و كارشناسانه با مسائل
•    انجام امور فرهنگي، مذهبي و ملي رسانه‌اي

      

اگر ارتباط را توزيع و مبادله اطلاعات و اخبار به منظور هدايت رفتار انساني بدانیم قطعا در آن بايد اثر بخشي صورت گيرد.
بر این اساس روابط عمومي ها مغز متفكر،شبكه هشيار،قلب تپنده در تحقق این اثربخشی هستند . نتيجه ارتباط درست ، مهندسي تفاهم است که به دست توانمند روابط عمومی ها شکل می گیرد . هيچكس در دنیای امروز نمي تواند بگوید که نمی خواهد ارتباط برقرار كند .
هدف اصلي از ارتباط تأثير گذاري،تغيير رفتار و رسيدن به اشتراك و سهيم شدن با يكديگر است.
ارتباطات هنری منحصربفرد است که می توان آن را با به کارگیری ادبيات،مديريت،روانشناسي،روانكاوي،جامعه شناسي،قدرت راهبري،روزنامه نگاري،رسانه شناسي و فنون ارتباطات آراست و با ذوق و سليقه ذاتي همچون مردم دوستي و مردم باوري به پديده اي در خدمت مصالح عمومي جامعه تبديل کرد.
.
بر آن هستیم که در این دوره به کارآموزان هنر پل زدن به دلهاي مخاطبان و يافتن و منتقل ساختن همه آن چيزهاي مطلوبي كه در آن سوي پل عده اي در انتظارش هستند آموزش دهیم و فرصت ارتباط سازنده ميان كساني كه تشنه برقراري ارتباط و مبادله پيام هاي تفاهم آمیز با هم هستند فراهم کنیم .
در این مسیر از همه زیر ساخت های موجود در مجموعه روابط عمو می شهرداری های استان به عنوان گسترده ترین بستر ارتباطی با بیشترین مخاطبان برای آشنایی با مفاهیم ارتباطی بهره خواهیم گرفت.

مسئول واحد روابط عمومی سازمان : آقای محسن کبیری

آدرس: دفتر مرکزی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

تلفن: 32673075  داخلی 340      فکس:32670810

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان می باشد.