صفحه اصلی>اخبار / اخبار سازمان >مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها در جلسه عمومی با مدیران و کارکنان سازمان عنوان کرد
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها در جلسه عمومی با مدیران و کارکنان سازمان عنوان کرد

دکتر سعادت بهرامي ؛ مديرعامل سازمان همياري شهرداريها در نشستي صميمي و در مراسم تکريم آقايان سيد جواد خليفه سلطاني ، اصغر نمازي معاونين سابق سازمان و عليرضا منصف ؛ عنوان نمود هر شروعي يک پاياني دارد و پايان به معناي شروعي پويا تر است و اينکه سرمايه اصلي هر سازمان نيروي انساني آن سازمان مي باشد و تجارب افراد در يک فرآيند هم افزايي در خارج و داخل سازماني ؛ ثروت واقعي را رقم خواهد زد .

ايشان اضافه نمودند : نظام ما يک نظام مردم سالار است و مردم، مسوولين خود را انتخاب مي نمايند و اين از افتخارات کشور ما مي باشد ؛

بهرامي خط و مشي سازمان را بر محور همکاري گروهي ، مشورت ؛ فرهنگ رفاقت و مودت و هم افزايي دانستند و گفتند انتقادات و پيشنهادات سازنده را با آغوش باز مي پذيرم ؛ البته انتقاد و پيشنهادي که بر مدار حفظ کرامت افراد و حفظ حقوق شهروندي باشد .

وي در ادامه به محور اصلي صحبتهاي خود اشاره نمودن و تاکيد کردن نظر به اينکه سازمان همياري يک بنگاه اقتصادي است ؛ همه کارکنان مي بايست در رابطه با مصالح سازماني ؛ ‌رعايت دستور العملها ،‌سرعت در اجراي کارها و انجام امور بطوريکه اثر گذاري آن فعاليت را خود فرد ادراک نمايد اهتمام داشته باشند و مديران بايستي انگيزه مثبت را که موتور محرک هر سازماني است را به کارکنان انتقال دهند زيرا انگيزه منفي به رکود سازمان منجر مي شود و اين روند با استفاده از تجربيات بالاي افراد مجرب قابليت بالفعل شدن را دارد .

دکتر بهرامي ؛ اشاره اي نيز به نياز به حرکت پيشران و پرسرعت به سمت طرح ها و پروژه هاي قابل سرمايه گذاري نمودند و ديدگاه
فرا استاني جناب آقاي دکتر مهر عليزاده استاندار اصفهان و همچنين آقاي مهندس مقدس زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري را يک امتياز بسيار مهم در سرعت دهي و حرکت سازمان به سمت اهداف منظور دانستند .

در پايان جلسه ايشان مجدداً از خدمات آقايان سيد جواد خليفه سلطاني معاون بازرگاني سازمان و ‌اصغر نمازي معاون اداري مالي سازمان و عليرضا منصف مسوول دفتر مديرعامل  ؛ تقدير و تشکر نمودند و لوح و هدايايي به اين عزيزان تقديم نمودند .