واحد بیمه

با هدف ادامه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب به شهرداریها این واحد در حال حاضر وظیفه هدایت بیمه جامع مسئولیت مدنی شهرداریهای استان را بعهده دارد.

 

اطلاعیه:  بیمه مسئولیت مدنی شهرداریهای استان تا 94/1/31 تمدید شد.

توجه : به منظور دریافت فایل مربوط به شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداریها اینجا کلیک نمائید.