صفحه اصلی>معاونت ها >معاون امور مالی و برنامه ریزی
معاون امور مالی و برنامه ریزی

 

 

اهم وظایف و عملكرد حوزه معاونت مالی اداری و برنامه ریزی
•    برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، استقرار خط مشی و سیاستهای اداری ، آموزشی و خدماتی .
•    تأمین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه های مختلف سازمان و نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات  استخدامی .
•    نظارت و اداره امور پرسنلی كاركنان سازمان و شركتی از قبیل استخدام، صدور احكام ، ترفیعات ، تشویق و تنبیه ، مأموریتها و ... و هماهنگ كردن آنها .
•    بررسی و تهیه و تدوین روشها ، مقررات ، آئین نامه های مورد نیاز و دستورالعملهای اداری و ارائه پیشنهاد به مدیریت و ابلاغ و نظارت بر اجرای دقیق مقررات مصوب .
•    بررسی مكانیزم های تشویقی و انگیزشی بمنظور افزایش كارائی كاركنان سازمان .
•    بررسی راهكارهای كاهش هزینه ، رعایت صرفه جوئی و افزایش درآمدهای سازمان .
•    ارزیابی پرسنل ذیربط از نظر كارائی ، خلاقیت و انضباط در چارچوب اهداف تعیین شده
•    تهیه و تدوین برنامه های آموزشی كوتاه مدت و برگزاری دوره های مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها بر مبنای نیازسنجی های انجام شده .
•    تهیه و تدوین دوره های آموزشی حین خدمت كاركنان سازمان و همسان سازی پرسنل كلیدی از طریق تجربیات و آموزش های ذیربط .
•    ارائه خدمات رایانه ای و امور انفورماتیك به شهرداریهای استان .
•    ارائه خدمات بیمه ای نظیر بیمه مسئولیت جامع شهروندی به شهرداریها و ارائه خدمات بیمه تكمیلی درمان و اجرای طرح چكاپ كاركنان سازمان از طریق عقد قرارداد ذیربط با سازمانهای واجد شرایط .
•    ارائه خدمات بازیافت و ساماندهی پسماندهای شهرستانهای همجوار با محوریت سازمان و از طریق تشكیل شركتهای بازیافت.  آموزش كوتاه مدت بصورت كاربردي در رشته هاي موردنياز شهرداريهاي و دهياريهاي استان
واحد هاي تحت سرپرستي
1- واحد آموزش 2 –واحد مالی 3- واحد انفرماتيك 4- واحد امور اداري ( اداري، دبير خانه، كارگزيني نقليه)