صفحه اصلی>شرکت ها و موسسات وابسته >مركز علمی كاربردی شهرداریها
مركز علمی كاربردی شهرداریها

مهندس ابوالفضل رسولیان

سرپرست  مركز آموزش جامع علمی كاربردی شهرداریهای استان اصفهان 

باتوجه به اخذ مجوز تاسيس دانشگاه و پيگيريهاي لازم در 8 ماهه ابتداي سال 86 و تصويب سه رشته تحصيلي ، در آذرماه 86 ثبت نام از دانشجويان آغاز و در بهمن ماه سال1386 و مصادف با دهه مبارک فجر و یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداریها رسماً فعالیت خود را  با سه رشته روابط عمومی , حقوق قضایی با گرایش علوم ثبتی و خدمات قضایی را آغاز و در رشته روابط عمومی78 نفر, رشته حقوق قضایی(علوم ثبتی) 80 نفر و رشته خدمات قضایی 55 نفر موفق به تشکیل پرونده گردیدند که  نهایتاً پس از بررسی و رفع نواقص موجود در پرونده ها , جمعاً از تعداد 213 نفرپذیرفته شده ثبت نام قطعی بعمل آمد.  و بلافاصله در محل ساختمان شماره 3 استانداري كلاس ها برگزار گرديد.
باتوجه به استقبال زاید الوصف کارکنان شهرداریها, فرمانداریها, استانداری و سازمان های وابسته  و در جهت ارتقاء سطح علم و دانش ایشان,این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 1387 اقدام به درخواست دو رشته جدید كارداني حسابداری(مالی) وآتش نشانی و خدمات ایمنی(نجات) جهت نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 نمود که با پیگیریهای بعمل آمده در تیرماه همان سال دو رشته فوق الذکر مورد تصویب دانشگاه جامع علمی – کاربردی قرار گرفت تعداد 26نفر در رشته حسابداري (مالي) و 58 نفر در رشته آتش نشاني و خدمات ايمني (نجات) ثبت نام بعمل آمد .
  و درمجموع کل رشته های مرکز در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 به پنج (5) رشته و تعداد دانشجویان به 297 نفر افزایش یافت.
باتوجه ظرفیت موجود و نیاز به افزایش رشته های مرتبط حسب نیاز شهرداریها و ارگانهای وابسته این دانشگاه اقدام به درخواست تعداد دو رشته دیگر شامل رشته شهرسازی در مقطع کاردانی و رشته بازیافت در مقطع کارشناسی نمود . که با پیگیریهای بعمل آمده و مکاتبات مکرر با دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان اصفهان و شورای گسترش جامع علمی – کاربردی کشور , بحمدا... رشته های مذکور مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
     در بهمن ماه سال 1387 ,  از 30 نفر در رشته شهرسازی و11 نفر در رشته بازیافت ثبت نام قطعی بعمل آمد.
در بهمن ماه سال 1388 مجدداً دو رشته كارداني ترمي شهرسازي و كارشناسي بازيافت تمديد گرديد  39 نفر در رشته شهرسازی و19 نفر در رشته بازیافت ثبت نام قطعي بعمل آمد كه با توجه به افزایش دو رشته جدید به پنج رشته قبلی مرکز تعداد دانشجویان به 396 نفر رسيد.
در ارديبهشت ماه سال 89 باتوجه به پيگيريهاي مكرر با درخواست ايجاد دو رشته جديد كارداني فناوري اطلاعات و ارتباطات گرايش خدمات رايانه ايي در شهرداري، آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش اطفاء حريق و تمديد رشته حقوق قضايي موافقت گرديد كه در شهريور ماه از تعداد  27 نفر در رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات، 42 نفر در رشته آتش نشاني گرايش اطفاء حريق و 36 نفر در رشته حقوق قضايي ثبت نام بعمل آمد.
باتوجه به درخواست تمديد دو رشته كارداني پودماني خدمات قضايي و حقوق قضايي و دو رشته جديد ترمي خدمات قضايي و مترو و تمديد رشته شهرسازي در بهمن از تعداد 11 نفر در رشته خدمات قضايي( پودماني) ، 29 نفر در رشته حقوق قضايي ( پودماني) و 26 نفر در رشته شهرسازي ( ترمي) ثبت نام بعمل آورده شد كه تعداد دانشجويان در بهمن ماه سال 89 به 567 نفر رسيد كه باعنايت به برگزاري آزمون جامع در اسفند ماه جهت دانشجويان پودماني و فارغ التحصيل شدن دانشجويان ترمي ورودي سال 87 در مجموع تعداد  213 نفر از دانشجويان فارغ التحصيل گرديدند .
           در شهريور ماه سال 90 با درخواست ايجاد رشته كارداني پودماني آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش ساختمانهاي بلند و تمديد رشته كارداني حقوق قضايي گرايش علوم ثبتي ، خدمات قضايي ، حسابداري ،  فناوري اطلاعات و ارتباطات گرايش خدمات رايانه اي در شهرداري و همچنين كارشناسي پودماني حقوق قضايي گرايش علوم ثبتي موافقت گرديد كه در مهرماه از تعداد 26 نفر در رشته آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش ساختمانهاي بلند، 21 نفر در رشته حسابداري، 10 نفر در رشته فناوري اطلاعات و ارتباطات، 26 نفر رشته حقوق قضايي و 85 نفر در رشته كارشناسي حقوق قضايي در نيمسال اول سال تحصيلي 91-90 و همچنين تعداد 183 نفر ديگر از دانشجويان تا پايان بهمن ماه فارغ التحصيل كه كل فارغ التحصيلان مركز به 396 نفر رسيد و تعداد دانشجویان به 339 نفر رسید.
باعنايت به درخواست ايجاد رشته كارشناسي پودماني آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش پيشگيري در حريق و حوادث و تمديد سه رشته حقوق قضايي گرايش علوم ثبتي ، روابط عمومي ، آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش اطفاء حريق در مهر ماه 90 و موافقت دانشگاه جامع ، در اسفندماه از تعداد 33 نفر در رشته كارشناسي آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش پيشگيري در حريق و حوادث و ، 29 نفر در رشته حقوق قضايي گرايش علوم ثبتي ،28 نفر در رشته روابط عمومي و 28 نفر در رشته  آتش نشاني و خدمات ايمني گرايش اطفاء حريق ثبت نام بعمل آمد،همچنین در مهر ماه 91 در مقطع کارشناسی رشته های حقوق قضایی-علوم ثبتی (پودمانی) و آتش نشانی(پیشگیری از حریق و حوادث) تمدید گردید و با ایجاد دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات رایانه ای در شهرداری (پودمانی) تعداد 109 نفر به دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته افزوده شد. همچنین دوره های کاردانی پودمانی حقوق قضایی-علوم ثبتی ،روابط عمومی،حسابداری ، آتش نشانی (اطفا حریق)و شهرسازی تمدید و کاردانی فنی معماری شهری به تصویب رسید که به دانشجویان مقطع کاردانی 305 نفر اضافه شد و تعداد كل دانشجويان به 871 نفر رسید .در بهمن ماه سال 91 با تصویب رشته کارشناسی ناپیوسته (پودمانی)مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث و تمدید رشته های کارشناسی ناپیوسته(پودمانی)حقوق قضایی-علوم ثبتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات رایانه ای در شهرداری 126 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و همچنین با تمدید دوره های کاردانی (پودمانی)حسابداری(مالی)،حقوق ثبتی و شهرسازی 64 نفر دانشجو در مقطع کاردانی به دانشجویان اضافه گردید و در مجموع تعداد دانشجویان به 1061 نفر رسید.