صفحه اصلی>شرکت ها و موسسات وابسته >شركت فنی مهندسی سان آرا
شركت فنی مهندسی سان آرا

شرکت سان آرا به منظورساخت و نگهداری آزادراه اصفهان/ کاشان تاسیس گردیده وعملاً از سال 1374عملیات اجرائی پروژه آزادراه را آغاز نموده است . این پروژه در سال 1382 به بهره برداری رسیده و پشتوانه مالی مناسبی برای شهرداریهای سراسراستان محسوب می گرددعلاوه برآن شرکت سان آرا مبادرت به عملیات اجرائی پروژه های زیر نموده است:
احداث پروژه کارخانه تولید بتن آماده وقطعات پیش ساخته بتنی بامشارکت 75 درصدشرکت سان آرا و25 درصد سازمان همیاری در زمینی به مساحت 000/20 متر مربع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در ابتدای سال 91 آغاز و هم اکنون عملیات فاز یک این واحد شامل احداث سالن و محوطه سازی بمنظور تهیه جداول پرسی و بلوک فرش و کانیو دردست اقدام ودرفازهای دوم و سوم نسبت به توسعه پروژه جهت ارائه تولیدات کارخانه به شهرداریهای استان اقدام خواهد شد.